Home » Werkvormen » Familieopstellingen

Familieopstellingen

Veel van onze overtuigingen, manieren waarop we ons aanpassen en keuzes die we maken vinden hun oorsprong in het systeem waarin we zijn opgegroeid. Deze patronen beïnvloeden hoe wij naar het leven kijken en hoe we handelen. Ze hebben ook nu nog effect op onze relaties, gezondheid en ons levenspad. De bron van deze onvrijheden kan liggen aan gebeurtenissen in het gezin, de familie en zelfs in vorige generaties. Een opstelling kan het patroon laten zien hoe het familiesysteem een rol speelt in je eigen leven.

Deelnemen aan een opstelling kan onverwachte inzichten geven en bewustzijn over waarom je doet zoals je doet, zelfs als dat je in de weg zit. Onbewust ben je niet vrij om je eigen keuzes te maken. Je kunt hierover een vraag stellen tijdens een opstelling.

Een opstelling werkt met de techniek van representanten die ingezet worden als waarnemers. Dit vindt meestal plaats in een groep waarbij jij als vraagsteller een probleem inbrengt. Intuïtief kiest de vraagsteller groepsleden uit die de rol van een bepaald persoon op zich nemen. De begeleider kan vragen stellen hoe de representanten zich voelen en hoe ze zich verhouden tot de anderen. Welke gevoelens, emoties of spontane gedachten een rol spelen, er kan zich een patroon ontvouwen wat inzicht en bewustzijn geeft.

Wil je DEELNEMEN AAN EEN FAMILIEOPSTELLING?

 

Dat kan op zaterdag 15 juni 2024 in mijn praktijk KunstvanZijn in Loon.

Je kunt deelnemen als vraagsteller of als representant.