Home » Werkvormen » Lichaamsgericht werken

Lichaamsgericht werken

Wat kan het lichaam ons vertellen? Hoe leren we luisteren naar signalen en leer je reageren op wat je voelt en ervaart? 

Lichaamsgericht werken is leren luisteren naar je lijf om zicht te krijgen op onbewuste processen zodat we denken, voelen en handelen in balans krijgen. Door zelfonderzoek te doen worden onbewuste gedragspatronen, ingeslepen mechanismen en mentale overtuigingen helder die je niet via praten kan ontdekken. En dat kan je doen door aandacht te geven aan je lijf, stil te worden, bewust adem te halen en beschrijven wat je voelt en contact te maken met emoties.

Dat leren we met lichaamsgerichte oefeningen; bewuster ademhalen is daar bij een belangrijk instrument. Ook leren ontspannen, vertragen, bewegen en meditatie spelen een belangrijke rol. Zo leer je stap voor stap je lichaamstaal herkennen, je grenzen te voelen en te reageren op behoeftes en verlangens. Ook leer je de mentale functies van begrijpen, herinneren en denken te koppelen aan voelen en ervaren.
Een ontspannen lichaam geeft een ontspannen geest en andersom.

Wil je jezelf beter leren kennen?

Erken wat je behoeften en grenzen zijn en word je bewust van je patronen, negatieve overtuigingen en verslavingen.